AVG VerklaringInleiding

Artikel 1: .

Hieronder vindt u de privacyverklaring van Pedicurepraktijk Petracure, gevestigd aan de Kimwierde 252 te Almere haven, ingeschreven onder KvK-nummer  67590969. In deze privacyverklaring zet ik uiteen hoe ik omga met uw persoonsgegevens. Mijn beleid voldoet aan de AVG wetgeving.Persoonsgegevens

Artikel 2.1.

Mijn praktijk verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk;

- Naam en geboortedatum

- Adres

- Woonplaats

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Datum afspraken


Bovenstaande gegevens gebruik ik voor de volgende doeleinden;

- Het verlenen en factureren van mijn diensten.

- U te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren.

- Het verstrekken van gegevens aan derden op basis van wettelijke verplichtingen (Belastingdienst)

   

Artikel 2.2.

Indien u informatie bij mij inwint en geen klant wordt, dan bewaar ik uw persoonsgegevens niet. E-mails die u naar mij stuurt worden na beantwoording verwijderd als u besluit geen klant te worden.


Recht op inzage en rectificatie

Artikel 3.

U bent te allen tijde gerechtigd de gegevens die Pedicurepraktijk Petracure van u heeft verzameld in te zien of te laten inzien, indien deze onjuist en/of onvolledig zijn. Hiervoor kunt u contact opnemen met mij.


Derden

Artikel 4.

- 4.1 Pedicurepraktijk Petracure verstrekt uw gegevens niet zonder uw toestemming aan derden.

- 4.2 Als u toestemming heeft gegeven om uw persoonsgegevens met derden te delen dan heeft u het recht deze weer in te trekken.

- 4.3 Uitzondering op 4.1 en 4.2 zijn verzoeken van publiek rechtelijke organen, zoals de Belastingdienst.


Website

Artikel 5.

Pedicurepraktijk Petracure houdt op haar website geen bezoekgegevens bij die tot een persoon herleidbaar zijn. Verder maak ik geen gebruik van cookies.


Bewaartermijn

Artikel 6.

De in artikel 2 genoemde persoonsgegevens bewaar ik 7 jaar. Dit doe ik omdat de Belastingdienst tot 7 jaar terug wil en om administratie en facturen kan vragen als bewijs voor de omzet.


Beveiliging

Artikel 7.

Pedicurepraktijk Petracure neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op.


Klachten

Artikel 8.

Bij een schending van uw privacy heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


.